TPL_GK_LANG_MAINMENU

Globaliojo pilietiškumo ugdymas

Rugsėjo 30 – spalio 1 d. Trakų r. Jovariškėse įvyko seminaras, organizuotas įgyvendinant Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos remiamą projektą „Darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo nuostatų stiprinimas bendrojo ugdymo mokyklose“. VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB) yra šio projekto partnerė. Šio projekto koncepcija gimė įgyvendinant ir bendradarbiaujant Europos Komisijos remiamą projektą „Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse“.

HPPB, bendradarbiaudama įgyvendinant tarptautinio judėjimo Humana People to People federacijos narių organizacijų projektus ypač neturtingose pasaulio šalyse. Švietimas yra viena iš keturių prioritetinių vystymosi sričių. Švietimo projektai rengiami ir įgyvendinami mokytojų rengimo, paramos mokykloms ir ikimokyklinio ugdymo sektoriuose.

Pasaulyje 58 milijonai mokyklinio amžiaus vaikų nelanko mokyklos ir negauna net pradinio išsilavinimo.

Neturtingose pasaulio šalyse, pvz., Malavyje, vienam mokytojui tenka dirbti klasėje su net iki 60 mokinių.

Kad kiekvienas vaikas gautų bent pradinį išsilavinimą, pasaulyje trūksta 8 milijonų mokytojų.

 Rugsėjo 30 – spalio 1 d. seminare Jovariškėse dalyvavo 20 dalyvių: mokytojai ir jų mokyklų mokiniai iš Alytaus, Anykščių, Jurbarko, Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės mokyklų. Seminaro dalyviams buvo pateikta informacija apie globaliojo pilietiškumo ugdymo, darnaus vystymosi švietimo bei vystomojo bendradarbiavimo politikos sąsajas, Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politiką, svarbiausius dokumentus, kaip antai 2013 m. įsigaliojusį Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymą, taip pat šios srities politikos įgyvendinimo veiklų apimtis, kryptis ir prognozes. Seminare su mokytojais buvo išsamiai diskutuojama apie darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo sąvokų panašumus ir skirtumus, jų „giminystę“, taip ir tarptautinėse ir nacionalinėse ugdymo programose, švietimo dokumentuose, ugdymo metodikose bei darbo su mokiniais praktikoje vartojamus terminus bei apibrėžimus.

Seminare Jovariškėse HPPB pristatė Lietuvos mokytojams ir mokiniams savo veiklos principus, kryptis bei apimtis. Daugeliui dalyvių įdomu buvo tai, kad HPPB, visuomenėje dažnai vadinama tiesiog Humana, vykdo ne tik prekybos dėvėtais drabužiais veiklą, bet ir plačiai aprėpiančias vystomojo bendradarbiavimo bei socialinės partnerystės veiklas. HPPB turi sukaupusi daug patirties ir žinių dėvėtų drabužių ir tekstilės gaminių rūšiavimo ir pakartotinio panaudojimo srityse, todėl seminare daugiausia dėmesio buvo skirta atsakingo drabužių bei maisto vartojimo bei globaliojo solidarumo nuostatų stiprinimo uždavinių sąsajoms bei metodinėms darnaus vystymosi kompetencijos ugdymo galimybėms.

Seminare dalyvavę mokytojai planavo paramos vystomajam bendradarbiavimui nuostatų stiprinimo veiklas organizuos mokyklose spalio mėnesį. HPPB prisidės prie šių veiklų mokyklose įgyvendinimo. Šios veiklos suteiks mokytojams naujos darnaus vystymosi kompetencijos ugdymo patirties ir gilesnių įžvalgų apie tai, kaip šios kompetencijos ugdymą įtraukti į mokyklos strateginius ir metinius veiklos planus. Lapkričio pradžioje mokyklų atstovai susitiks dar kartą, šįkart Vilniuje, pasidalinti patirtimi. 

Darnaus vystymosi kompetencijos giminystė su globaliuoju švietimu atveria Lietuvos mokykloms naujas galimybes inicijuoti ir vykdyti projektus įvairesnėmis nei aplinkosauga temomis bei veikti plačiau nei Europa. Juolab šiuo metu, Lietuvai kaskart aktyviau siekiant narystės tarptautinėje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje

 

HPP diena 2014 Lietuvoje: tema "Mūsų klimatas"

Lietuvoje HPP 2014 renginius pagal temą "Mūsų klimatas" organizuojame pasitelkdami socialinius partnerius – 28 vaikų ir jaunimo organizacijas, bendradarbiaujančias programoje „Pamaitink mane geriau“. Vaikų ir jaunimo organizacijos organizuos savo globojamiems vaikams užsiėmimus, kurių temos turinys: sveika mityba, ekologiškai atsakingas vartojimas bei ūkininkavimas. Organizacijos suplanavo aplinkos tvarkymo akcijas, išvykas į gamtą, viktorinas, piešinių konkursus ir pan. Iš viso šiuose klimato kaitai, aplinkosaugai bei sveikai mitybai skirtuose renginiuose rugsėjo-spalio mėnesiais dalyvaus per vieną tūkstantį vaikų ir jaunuolių 18 savivaldybių. Nuotr. Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos vaikų dienos centro vaikai su savo piešiniais. 

Humana diena 2014

 Mums, Lietuvoje, klimato kaita reiškia Kalėdas be sniego. Bent kol kas. Gi Pietų pusrutulyje klimato kaita reiškia tai, kad laukus drėkinantis lietus ateina vėliau. Derlingas laikotarpis būna trumpesnis, o sausros trunka ilgiau. Po sausrų – smarkios liūtys ir naikinantys potvyniai, nuo kurių labai kenčia smulkieji kaimo žemdirbiai. Ūkininkavimo kaime ir šeimos aprūpinimo maistu perspektyvos ten nėra džiugios. Juo labiau, mes, nuosaikaus klimato zonos gyventojai, turime pasistengti geriau suprasti duonos kasdieninės šiuolaikiniame pasaulyje stygiaus priežastis bei suprasti žemdirbių Pietų šalyse pastangas pereiti prie naujų ūkininkavimo sričių ir būdų ir taip prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių. 

Humana People to People organizacijos paramos vystymui projektuose aprėpia 12 milijonų žmonių, kurių dauguma gyvena Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse ir verčiasi tradiciškai, tai yra kaip įprasta verstis gyvenant kaime. Apsirūpinimas maistu čia labai priklauso nuo derliaus, o šis – nuo oro, kitaip sakant, nuo klimato kaitos. Žemdirbių pastebėjimu, ūkininkavimo įprastu būdu perspektyvos čia nėra džiugios. Veikiančios šioje aplinkoje ir sąlygomis, Humana People to People judėjimo narės paramos vystumui organizacijos sukūrė ir ištobulino paramos smulkiesiems ūkininkams projektą, taip vadinamą Fermerių klubų modulį.

Pagal Fermerių klubo modulį nacionalinės Humana People to People organizacijos inicijuoja ir rengia 3-6 metų trukmės projektą, kuris aprėpia per tūkstantį ūkininkų. Per 3-6 metus projekte dalyvaunatys smulkieji vietos ūkininkai yra sutelkiami į bendradarbiavimo tarpusavyje grupes, Vietos Fermerių klubą, išmoksta planuoti bendras veiklas ir naudotis valstybės institucijų ar tarptautinių fondų parama, bendradarbiauti tarpusavyje, išauginti didesnį derlių bei geriau jį parduoti. Taip yra sudaromos sąlygos susikiurti geresnį gyvenimą sau ir savo šeimai bei skatinamas bendruomenės vystymasis. Projekto rezultatai vertinami pagal, pvz., ar Fermerių klube dalyvaujančio ūkio pajamos auga 10-20 proc. kasmet. Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygos kaime, žinoma, skiriasi tačiau panašiu principu veikia šimtai kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių.

Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic“ 2014 m. bendradarbiauja įgyvendinant iš viso 67 tarptautinio Humana People to People judėjimo narių organizacijų partnerystės projektus aštuoniose pasaulio šalyse. Tarp jų, devynis Fermerių klubų projektus penkiose šalyse: Bisau Gvinėjoje, Brazilijoje, Kinijoje, Mozambike ir Zimbabvėje.

ŽIV/AIDS projektas Kinijoje

 Lietuvoje sergamumas žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) yra santykinai mažas, tačiau esame koncentruoto ŽIV paplitimo šalis: net 8 procentai narkomanų Vilniuje yra užsikrėtę ŽIV. Kybo grėsmė, kad per narkotinių medžiagų vartotojų lytinius partnerius ŽIV infekcija gali išplisti. Panaši situacija ir Kinijoje, kur bendras sergamumas ŽIV santykinai mažas, bet šalies pietuose, Sičuano provincijoje situacija visai kita: Butuo autonominėje apskrityje ŽIV virusu infekuotas jau kas aštuntas gyventojas! Iki 2005 m. ŽIV čia plito daugiausia tarp narkomanų, tačiau ilgainiui situacija pasikeitė ir dabar jau 8 iš 10 infekcijų perduotos lytiniu keliu. Specialistai nuogąstauja, kad taip ŽIV gali išplisti, ypač Yi tautinėje mažumoje. 

Remiantis daugiamete Humana People to People judėjimo narių organizacijų kovos su ŽIV metodais ir patirtimi, VšĮ "Humana People to People Baltic" (HPPB) 2013 m. parengė trijų su puse metų trukmės kovos su šia epidemija projektą, kuris išplečia jau nuo 2010 m. Butuo apskrityje vykdomas ŽIV prevencijos veiklas. Projektą teigiamai įvertino Europos Sąjungos delegacija Kinijoje ir Europos Komisija ir jo įgyvendinimui skyrė dalinį finansavimą. Kartu su HPPB projektą vykdys dvi Kinijos organizacijos: Butuo apskrities moterų federacija ir Linangšanio Yi centras. Projekto aprėptis: 2,5 milijono Liangšano prefektūros gyventojų, Yi tautinė mažuma. Be kitų veiklų, projekte bus parengti 33 sveikatos apsaugos darbuotojai ir išmokyti kalbėtis „akis-į-akį“ su vietos gyventojais kaip saugotis ŽIV infekcijos. Be to, gyventojai galės pasidaryti pirminį ŽIV testą. Infekuotieji ŽIV virusu, ypač jauni vyrai, bus telkiami į gydymo ir savipagalbos grupes. Bendradarbiaujant su ligoninėmis ir ambulatorijomis, bus įdiegtas pirminis savanoriškas ŽIV testavimas namų sąlygomis. 

Rugpjūčio 4-6 d. Vilniuje lankėsi projekto Kinijoje darbuotojas Michael Hermann ir susitiko su asociacijos „Demetra“ projektų koordinatore Loreta Stoniene susipažinti su Lietuvos patirtimi kovos ŽIV/AIDS srityje. 

Ši publikacija parengta įgyvendinant projektą „Sustiprinti dvi vietos nevyriausybines organizacijas ir taip suteikti paramą Butuo apskrities (Kinijos apskritis, kurioje ŽIV išplitęs ypatingai plačiai) Yi tautinei mažumai kovoje su epidemija“, pagal Europos Sąjungos Išorės Veiksmų Paramos kontraktą DCI-NSAPVD/2013/316-080, kurio įgyvendinimui buvo gauta Europos Sąjungos finansinė parama. Už šio dokumento turinį išimtinai atsako autoriai, leidinys negali būti laikomas atspindintis oficialią Europos sąjungos poziciją.

"Pamaitink mane geriau!" 2014 m.

2014 m. liepos 11 d. VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB) patalpose rinkosi socialiniai partneriai – vaikų ir jaunimo organizacijų atstovai atvyko pasirašyti bendradarbiavimo programoje „Pamaitink mane geriau!“ sutarčių. Sutartys parengtos pagal organizacijų parengtus projektą ir atnaujinamos kasmet įvertinus veiklos rezultatus ir partnerių planus ateičiai. Sutarčių pasirašymas yra svarbi galimybė susitikti visiems partneriams, pasidalinti patirtimi ir išsakyti lūkesčius.

2013 m. HPPB paramą skyrė 29 vaikų ir jaunimo organizacijoms, iš viso per 213 tūkst. litų. Programoje dalyvavo 1017 vaikų, kurie buvo pamaitinti iš viso 69.637 kartų. Už šių skaičių daug kasdienio kruopštaus darbo kiekvienoje vaikų organizacijoje su vaikais virtuvėje ir valgomajame, taip pat ir biure prie kompiuterio su projekto administravimu. AČIŪ kiekvienai bendradarbiaujančiai organizacijai, kiekvienam vaikų dienos centrui už kūrybiškumą ir pastangas įgyvendinant projektus.

 2014 m. bendradarbiaujama toliau su ankstesniaisiais partneriais, 29 vaikų ir jaunimo organizacijomis. Jų parengtų projektų įgyvendinimui skirta iš viso 216 tūkst. litų. Prorgamos aprėptis iš viso 1050 vaikų 18 Lietuvos savivaldybių.

2013 m. gerumo akcija parduotuvėse "Humana"

2013 metų lapkritis parduotuvėse „Humana“ buvo paskelbtas gerumo mėnesiu ir organizuota akcija surinkti lėšų, reikalingų paremti mažųjų ligoniukų ligoninėse lankymą. Akcijoje, jūs, mūsų pirkėjai parduotuvėse „Humana“, galėjote įsigyti nuotaikingą klouno nosytę, o visos surinktos lėšos buvo skirtos asociacijai „RAUDONOS NOSYS - Gydytojai klounai“. Per savo veiklos metus gydytojai klounai jau aplankė per 15 tūkst. vaikų, besigydančių Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos ligoninėse.

Jūsų gerumas pranoko mūsų lūkesčius: iš viso per 2013 metų gerumo mėnesį, jūs įsigijote 15021 klouno nosytę. Atskaičius mokesčius, visi akcijoje surinkti pinigai ‑ 62 129 litai 60 centų ‑ buvo pervesti asociacijai „RAUDONOS NOSYS - Gydytojai klounai“. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame už jūsų gerumą.

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas

HPPB įteiktas nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas „Už aktyvią bendruomeninę veiklą, nukreiptą į neturtingų ir socialiai remtinų šeimų vaikų papildomą maitinimą ir sveikos mitybos bei kulinarijos įgūdžių ugdymą“. 2012 m. Apdovanojimo raštą pasirašė apdovanojimo globėjas Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Šis apdovanojimas yra sutelktų ilgalaikių socialinės partnerystės pastangų programoje „Pamaitink mane geriau“ pripažinimas nacionaliniu lygmeniu. Ačiū! kiekvienam vaikų dienos centro, programos "Pamaitink mane geriau" dalyvio vadovui ir darbuotojui už pastangas ir bendradarbiaujant pasiektus rezultatus.

Programa „Pamaitink mane geriau“ suplanuota 2012-2014 metų laikotarpiui. 2013 m. joje dalyvauja 29 vietos vaikų organizacijos ir dienos centrai, kuriuose papildomai maitinami ir mokosi skaniai gaminti ir sveikai maitintis per tūkstantį Lietuvos vaikų. Programos partneris Lietuvos sveikatos mokslų universitetas stebi programoje dalyvaujančių vaikų mitybos ir kulinarijos gebėjimų kaitą, organizuoja sistemines vaikų apklausas, rengia apibendrinimus ir mokslines išvadas. Be to, stebėjimą vykdantys universiteto darbuotojai dalyvauja visuomenės sveikatos konferencijose, kuriose pristato programą „Pamaitink mane geriau“ ir jos rezultatus. Programos iniciatorius HPPB šios programos įgyvendinimui 2013 m. skyrė 213 tūkst. litų.

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas tai kasmetinė valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam individui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje.

„Pamaitink mane geriau!” partnerių susitikimas 2013 m.

2013 m. birželio 28 d. naujajame HPPB biure Kibirkšties g. 6 įvyko socialinės partnerystės programos „Pamaitink mane geriau“ partnerių susitikimas pasirašyti 2013 m. bendradarbiavimo sutartis. Susitikime pasisakė ir Vilniaus miesto socialinės paramos skyriaus darbuotojos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija linkėjo sėkmės programos vykdytojams.

 Geras maistas ir sveikos mitybos įgūdžiai yra kiekvieno vaiko teisė. Programos "Pamaitink mane geriau" iniciatorė HPPB tikisi, kad bendradarbiaujančios vaikų ir jaunimo organizacijos įtrauks kuo daugiau jaunimo ir vaikų, išmokys juos pasigaminti skanaus ir sveiko maisto. Vertindama projektų ir programos rezultatus, HPPB stebi kokie perkami produktai, iš kurių gaminamas maistas. Tikslas stiprinti sveikos mitybos įgūdžius, tai vartoti kuo mažiau cukraus, saldintų nektarų ar konservuotų pusfabrikačių, bet kuo daugiau sezoninių daržovių ir vaisių, mėsos ir pieno produktų.

 2013 m. programoje „Pamaitink mane geriau“ dalyvauja 29 vaikų organizacijos, kurios veikia aštuoniolikoje savivaldybių. Į maisto gaminimo užsiėmimus bus įtraukta per tūkstantį vaikų, dirbama su jais bus iš viso 2.700 darbo dienų. HPPB programai „Pamaitink mane gerau“ įgyvendinti 2013 m. HPPB skyrė iš viso 213 tūkst. litų.

"Pamaitink mane geriau!" 2013 m.

2013 m. gegužės 29 d. VšĮ „Humana People to People Baltic“ socialinės partnerystės programos „Pamaitink mane geriau!" komisija patenkino programoje dalyvaujančių organizacijų prašymus pratęsti bendradarbiavimą. 2013 m. socialinės partnerystės programoje bendradarbiauja iš viso 29 vaikų ir jaunimo organizacijos:  

 1. Alytaus m., SOS vaikų kaimų draugija
 2. Alytaus r., „Padovanokim šypseną“
 3. Biržai, „Vilties šviesa"
 4. Jurbarkas, Samariečių d-jos vaikų dienos centras ( VDC )
 5. Kaišiadorių r., Rumšiškių VDC

  Kaunas
 6. Senamiesčio VDC
 7. Psichologinės paramos ir konsultavimo centras
 8. „Tavo galimybė“
 9. Caritas - „Vaikų stotelė“
 10. „AC Patria“

 11. Kauno r., „Juventa“
 12. Klaipėda, Dvasinės pagalbos jaunimui centras
 13. Kupiškis, Gelbėkit vaikus VDC

  Marijampolė
 14. Caritas
 15. Gelbėkit vaikus VDC

 16. Mažeikiai, Viekšnių Jono krikštytojo parapijos vaikų dienos centras
 17. Panevėžys, Panevėžio VDC
 18. Plungė, „Cyrulis“
 19. Rokiškis, Gelbėkit vaikus VDC

  Šiauliai
 20. Gelbėkit vaikus VDC
 21. „Mūsų draugas“

 22. Ukmergės r. Deltuvos miestelio bendruomenė

  Vilnius
 23. Gelbėkit vaikus „Duok ranką“
 24. „Grijos vaikai“
 25. „Nendrė"
 26. Pal.J.Matulaičio šeimos pagalbos centras
 27. Pal.J.Matulaičio socialinis centras
 28. SOS vaikų kaimai
 29. Vilniaus r. Nemenčinė 

„Humana“ švenčia 15-tąjį gimtadienį

VšĮ "Humana People to People Baltic" (HPPB) buvo įsteigta 1998 m. Tolygiai augdama, per penkiolika metų HPPB tapo viena didžiausių Lietuvos dėvėtų drabužių rūšiuotoja ir pardavėja. Organizacija sukūrė ir 2013 m. administravo 58 parduotuvių Lietuvoje tinklą. Be to, HPPB tapo viena pirmųjų Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, įsitraukusių į vystomojo bendradarbiavimo veiklą Afrikos šalyse.

2013 m. vasarį HPPB – administracija, rūšiavimo centras, sandėliai – persikėlė į naujas patalpas Kibirkšties g. 6, Vilnius. HPPB investavo ir į naują rūšiavimo sistemą, kuri padarys darbą lengvesnį ir efektyvesnį.

2013 m. gegužę HPPB minėjo savo 15-tąjį gimtadienį. Ta proga HPPB pasveikinti atvyko verslo partneriai iš Lietuvos bei Humana People to People federacijos centrinės buveinės bei narių organizacijų atstovai. Atvykusiems svečiams bei "Humana" parduotuvių darbuotojams buvo parodytos naujos patalpos bei pristatyta moderni dėvėtos tekstilės gaminių rūšiavimo sistema.

 Pagrindinis 15 metų gimtadienio renginys įvyko gegužės 9 d. Renginio dalyvius pasveikino Maria Darbsö, Humana People to People federacijos valdybos pirmininkė. Ji atkreipė dėmesį į tai, kiek daug Lietuvos HPPB nuveikė per penkiolika metų ir paragino pabandyti įsivaizduoti, kokie rezultatai bus pasiekti per ateinančius penkiolika metų.

Renginio dalyvius nustebino kampanija We know what we get! we love what we get!, kurią specialiai šiam renginiui organizavo keturių Afrikos šalių federacijos narės organizacijos, kad išreikštų pripažinimą Vilniaus rūšiavimo centrui už kokybiškas tiekiamų prekių siuntas bei padėkotų HPPB už bendradarbiavimą partnerystės projektuose.

 Svečiai iš federacijos centrinės buveinės Jozefas, Deividas ir Nyaša papildė gimtadienio Vilniuje renginį Afrikos dainomis ir šokiais.

Bendraukime