TPL_GK_LANG_MAINMENU

Medijų raštingumo projektas

 Rugpjūčio 24-25 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre (UPC) surengti pirmieji mokymai įgyvendinant projektą „Medijų raštingumo ugdymas daugiafunkciuose centruose“. Šiame projekte, VšĮ “Humana People to People Baltic” (HPPB) yra projekto partnerė, UPC   vedančioji organizacija. Projektą remia Kultūros rėmimo fondas ir HPPB.
Pirmieji mokymai (08.24-25) buvo surengti pasitelkiant VšĮ „Pasaulio piliečių akademiją“ ir HPPB. HPPB supažindino dalyvius su vykdomais globaliojo solidarumo partnerystės projektais, tarp jų ir su Europos Komisijos remiamu kovos su ŽIV epidemija Kinijoje, Butuo apskrityje.
Rengiant mokymus, HPPB įtraukė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugiją, kurios darbuotoja Raimonda Lebelionytė – Alseikienė pristatė mokymų dalyviams aktualią informaciją apie pabėgėlius ir prieglobsčio Lietuvoje prašytojus ir pasidalijo darbo bei bendravimo su šiais itin sudėtingo likimo žmonėmis patirtimi. Visa grupe buvo aptarti ir kaskart aktualesni Lietuvos žiniasklaidos pranešimai apie į Lietuvą atvykusius pabėgėlius.


Projektas „Medijų raštingumo ugdymas daugiafunkciuose centruose“ skirtas daugiafunkciams centrams, kurių Lietuvoje kuriasi vis daugiau persitvarkant vietos mokykloms ir prisitaikant prie besikeičiančių vietos bendruomenės poreikių. Šiame projekte surengtų mokymų dalyviai, dešimties daugiafunkcių centrų darbuotojai bei lankytojai, skatinami ir mokomi rengti gerus pranešimus vietos bendruomenei apie bendruosius žmonijos iššūkius, pasaulio tautų ir žmonių tarpusavio priklausomybę ir solidarumą bei galimybes patiems aktyviai įsijungti į prasmingą veiklą ir kurti geresnį visiems gyventi pasaulį. Mokymų dalyviai įsipareigojo sukurti pranešimus – tekstus, grafinę ar video medžiagą - ir juos publikuoti.

 

Parama Šiaulių tardymo izoliatoriui

HPPB suteikė paramą Šiaulių tardymo izoliatoriui ir rugpjūtį perdavė 300 kg dėvėtų drabužių ir avalynės. Tardymo izoliatorius yra biudžetinė įstaiga ir pagal nustatytą tvarką privalo suimtuosius, kurie neturi savo drabužių ir avalynės, nemokamai aprūpinti drabužiais ir avalyne pagal sezoną. Tai viena iš sąlygų užtikrinti esmines žmogaus teises į asmens garbę ir orumą. Stokodamas lėšų šiai itin jautriai funkcijai tinkamai vykdyti, Šiaulių tardymo izoliatorius kreipėsi paramos į HPPB. Šiuo metu Šiaulių tardymo izoliatoriuje yra 400 suimtųjų ir nuteistųjų, dauguma jų vyrai. Izoliatoriaus klientų ypač padaugėja rudens ir žiemos mėnesiais. Gavusi Izoliatoriaus prašymą, HPPB atrinko ir dovanojo suimtiesiems ir nuteistiesiems 300 kg dėvėtų drabužių ir avalynės. Kaip sakė Izoliatoriaus ūkio skyriaus vadovė Judita Tamošiūnienė, HPPB dovanoti drabužiai ir avalynė skiriami tiems izoliatoriaus klientams, kuri neturi kuo apsirengti ar apsiauti ir prašo padėti. HPPB suteiktosios paramos užteks čia kurį laiką.

Parama Trakų neįgaliųjų užimtumo centrui

HPPB suteikė paramą Trakų neįgaliųjų užimtumo centrui ir rugpjūtį perdavė 500 kg dėvėtų drabužių ir lovos tekstilės. Anot Centro buhalterės Janinos Bakanavičienės, dovanoti drabužiai ir lovos tekstilė per rugpjūtį buvo išdalinti Centro lankytojams, kurių šiuo metu yra 200 suaugusiųjų moterų ir vyrų. Darbo dienomis Centro paslaugomis naudojasi 50 lankytojų, Trakų rajono neįgaliųjų. Dauguma jų gyvena kaimiškose vietovėse, o į Trakus atvyksta Centro transportu. Dovanotais drabužiais ir tekstile Centro lankytojai labai patenkinti. HPPB tai svarbiausias paramos įvertinimas. Teikdami paramą ir dovanodami drabužių visų pirma siekiame, kad parama gavėjams būtų naudinga, o dovanoti drabužiai būtų dėvimi.

"Humana" parama kurti Afrikos tema

VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB) bendradarbiauja su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru (LVJC) projekte „UBUNTU - aš esu, nes esi tu“. Projektą UBUNTU remia JTO UNESCO tikslu sustiprinti Lietuvos mokinių solidarumą su Afrikos žmonių pastangomis susikurti geresnį gyvenimą. 

Projekte UBUNTU HPPB konsultavo mokytojus bei projekto koordinatorius į ką svarbu atkreipti dėmesį improvizuojant Afrikos tema, skatino kūrėjus kritiškai įvertinti iš anksčiau susikurtą Afrikos įvaizdį, kurti ir improvizuoti daugiau tarptautinio solidarumo ir vystymosi temomis.

Skaityti daugiau...

Vilniaus ir Molodečno mokinių vizitas Humanoje

2014 m. gruodžio 11 d. VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB) lankėsi 25 mokiniai iš Molodečno vidurinės mokyklos bei Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos. Šios dvi mokyklos iš Molodečno ir Vilniaus bendradarbiauja ir organizuoja mokinių mainus. Atvykusius svečius mokinius priima mokinių šeimose.

Gruodžio 11 d. išvyka buvo organizuota bendradarbiaujant su HPPB globaliojo švietimo projekte „Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse“. Progimnazijos mokytoja Rima Taučienė dalyvavo projekte organizuotame Lietuvos mokytojų seminare, po kurio parengė savo mokiniams paprojektį pavadinimu „Gamta niekada mūsų neapgaudinėja, tik mes patys nuolat apsigauname“. Paprojekčio veiklose dalyvaujantys mokiniai stiprino darnaus vystymosi kompetenciją, mokėsi prisiimti atsakomybę už supančią gamtą. Siekiant šių tikslų, vizito HPPB metu mokiniai apžiūrėjo dėvėtų drabužių rūšiavimo centrą, sužinojo apie HPPB veiklą tarptautiniuose vystymosi projektuose, diskutavo apie drabužių gamybą bei, kodėl taip svarbu tausoti tekstilės pramonėje naudojamus gamtos išteklius ir energiją bei, kaip tai daroma panaudojant dėvėtus drabužius. 

 

Mokykla ir pasaulis

2014 m. spalio 24 d. HPPB darbuotojas vedė seminarą Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje. Seminaro tikslas ‑ akcentuoti vystomojo bendradarbiavimo ir tarptautinio solidarumo temų integravimą į dėstomuosius dalykus bei popamokinę veiklą. Seminare dalyvavo mokiniai ir mokytojai, 31 dalyvis. Inicijuodama seminarą kaip šis, HPPB siekia, kad Lietuvos mokiniai daugiau žinotų apie pasaulio šalių tarpusavio priklausomybę bei tarptautinės bendruomenės pastangas užtikrinti neturtingiausių pasaulio šalių darnų vystymąsi.

2014 m. Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla įsijungė į švietimo projektą, kurį drauge įgyvendina HPPB kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos įstaiga Ugdymo plėtotės centras. Rugsėjo pabaigoje, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla dalyvavo bendrame Lietuvos mokinių ir mokytojų seminare, kur suplanavo veiklas suderinti darnaus vystymosi temą su vystomojo bendradarbiavimo ir tarptautinio solidarumo temomis.

Per spalį, Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniai atliko tyrimus apie maisto ir elektros vartojimą bei atliekų rūšiavimą. Tyrimo tikslas išmatuoti kasdienio vartojimo poveikį gamtai. Spalio 24 d. seminre buvo aptarti mokinių atlikti tyrimai bei galimybės rezultatus panaudoti ugdyme. Tyrimas atskleidė, kad daugiausia mokinių nesuvalgyto ir lėkštėje palikto maisto sudaro ryžiai. Klausiame savęs ne tik apie maisto produktų švaistymą, bet ar žinome kaip ryžiai auginami, kokiomis sąlygomis gyvena ryžių augintojai, kaip ryžiai atkeliauja iki mūsų stalo. Tuo pačiu, galima pereiti prie sudėtingesnių žmonijos iššūkių, kurių vienas svarbiausių - alkis ir badas šiuolaikiniame pasaulyje. Geresnis žemdirbystės ir prekybos maisto produktais sąlygų pasaulyje supratimas geriau paruoštų mokinius darbui tarptautinėse kompanijose. Po seminaro su mokyklos darbuotojais buvo aptartos mokyklos bei HPPB bendradarbiavimo Solidarumo mokyklų projekte galimybės. 

 

 

"Humanos diena 2014" Rokiškio vaikų dienos centre

„Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centras Humanos dieną 2014 organizavo pasitelkdamas į pagalbą Rokiškio urėdiją. Rugsėjo 26 d. Vaikų dienos centro vaikai svečiavosi Girios informaciniame centre, kur miškininkas Julius Adamonis vedė juos pažintiniu Girios taku palei Sartų ežerą ir parodė tikrą mišką. Pandėlio dienos centro vaikai lankėsi ūkininko sodyboje, kur daug sužinojo apie aplinką tausojantį ūkininkavimą. Vaikų dienos centro darbuotojai turėjo progą pasikalbėti su vaikais apie sveiką mitybą ir visi drauge gaminosi sveikus užkandžius.

„Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centro darbuotojai vadovai paruošė vaikams anketas bei organizavo diskusijas tema „Kaip aš galiu padėti žemei?“. Be to, darbuotojai vaikų dienos centro suorganizavo vaikams atliekų rūšiavimo plakatų bei šiukšliadėžių gamybą. 

 

 

Globaliojo pilietiškumo ugdymas

Rugsėjo 30 – spalio 1 d. Trakų r. Jovariškėse įvyko seminaras, organizuotas įgyvendinant Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos remiamą projektą „Darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo nuostatų stiprinimas bendrojo ugdymo mokyklose“. VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB) yra šio projekto partnerė. Šio projekto koncepcija gimė įgyvendinant ir bendradarbiaujant Europos Komisijos remiamą projektą „Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse“.

HPPB, bendradarbiaudama įgyvendinant tarptautinio judėjimo Humana People to People federacijos narių organizacijų projektus ypač neturtingose pasaulio šalyse. Švietimas yra viena iš keturių prioritetinių vystymosi sričių. Švietimo projektai rengiami ir įgyvendinami mokytojų rengimo, paramos mokykloms ir ikimokyklinio ugdymo sektoriuose.

Pasaulyje 58 milijonai mokyklinio amžiaus vaikų nelanko mokyklos ir negauna net pradinio išsilavinimo.

Neturtingose pasaulio šalyse, pvz., Malavyje, vienam mokytojui tenka dirbti klasėje su net iki 60 mokinių.

Kad kiekvienas vaikas gautų bent pradinį išsilavinimą, pasaulyje trūksta 8 milijonų mokytojų.

 Rugsėjo 30 – spalio 1 d. seminare Jovariškėse dalyvavo 20 dalyvių: mokytojai ir jų mokyklų mokiniai iš Alytaus, Anykščių, Jurbarko, Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės mokyklų. Seminaro dalyviams buvo pateikta informacija apie globaliojo pilietiškumo ugdymo, darnaus vystymosi švietimo bei vystomojo bendradarbiavimo politikos sąsajas, Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politiką, svarbiausius dokumentus, kaip antai 2013 m. įsigaliojusį Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymą, taip pat šios srities politikos įgyvendinimo veiklų apimtis, kryptis ir prognozes. Seminare su mokytojais buvo išsamiai diskutuojama apie darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo sąvokų panašumus ir skirtumus, jų „giminystę“, taip ir tarptautinėse ir nacionalinėse ugdymo programose, švietimo dokumentuose, ugdymo metodikose bei darbo su mokiniais praktikoje vartojamus terminus bei apibrėžimus.

Seminare Jovariškėse HPPB pristatė Lietuvos mokytojams ir mokiniams savo veiklos principus, kryptis bei apimtis. Daugeliui dalyvių įdomu buvo tai, kad HPPB, visuomenėje dažnai vadinama tiesiog Humana, vykdo ne tik prekybos dėvėtais drabužiais veiklą, bet ir plačiai aprėpiančias vystomojo bendradarbiavimo bei socialinės partnerystės veiklas. HPPB turi sukaupusi daug patirties ir žinių dėvėtų drabužių ir tekstilės gaminių rūšiavimo ir pakartotinio panaudojimo srityse, todėl seminare daugiausia dėmesio buvo skirta atsakingo drabužių bei maisto vartojimo bei globaliojo solidarumo nuostatų stiprinimo uždavinių sąsajoms bei metodinėms darnaus vystymosi kompetencijos ugdymo galimybėms.

Seminare dalyvavę mokytojai planavo paramos vystomajam bendradarbiavimui nuostatų stiprinimo veiklas organizuos mokyklose spalio mėnesį. HPPB prisidės prie šių veiklų mokyklose įgyvendinimo. Šios veiklos suteiks mokytojams naujos darnaus vystymosi kompetencijos ugdymo patirties ir gilesnių įžvalgų apie tai, kaip šios kompetencijos ugdymą įtraukti į mokyklos strateginius ir metinius veiklos planus. Lapkričio pradžioje mokyklų atstovai susitiks dar kartą, šįkart Vilniuje, pasidalinti patirtimi. 

Darnaus vystymosi kompetencijos giminystė su globaliuoju švietimu atveria Lietuvos mokykloms naujas galimybes inicijuoti ir vykdyti projektus įvairesnėmis nei aplinkosauga temomis bei veikti plačiau nei Europa. Juolab šiuo metu, Lietuvai kaskart aktyviau siekiant narystės tarptautinėje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje

 

HPP diena 2014 Lietuvoje: tema "Mūsų klimatas"

Lietuvoje HPP 2014 renginius pagal temą "Mūsų klimatas" organizuojame pasitelkdami socialinius partnerius – 28 vaikų ir jaunimo organizacijas, bendradarbiaujančias programoje „Pamaitink mane geriau“. Vaikų ir jaunimo organizacijos organizuos savo globojamiems vaikams užsiėmimus, kurių temos turinys: sveika mityba, ekologiškai atsakingas vartojimas bei ūkininkavimas. Organizacijos suplanavo aplinkos tvarkymo akcijas, išvykas į gamtą, viktorinas, piešinių konkursus ir pan. Iš viso šiuose klimato kaitai, aplinkosaugai bei sveikai mitybai skirtuose renginiuose rugsėjo-spalio mėnesiais dalyvaus per vieną tūkstantį vaikų ir jaunuolių 18 savivaldybių. Nuotr. Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos vaikų dienos centro vaikai su savo piešiniais. 

Humana diena 2014

 Mums, Lietuvoje, klimato kaita reiškia Kalėdas be sniego. Bent kol kas. Gi Pietų pusrutulyje klimato kaita reiškia tai, kad laukus drėkinantis lietus ateina vėliau. Derlingas laikotarpis būna trumpesnis, o sausros trunka ilgiau. Po sausrų – smarkios liūtys ir naikinantys potvyniai, nuo kurių labai kenčia smulkieji kaimo žemdirbiai. Ūkininkavimo kaime ir šeimos aprūpinimo maistu perspektyvos ten nėra džiugios. Juo labiau, mes, nuosaikaus klimato zonos gyventojai, turime pasistengti geriau suprasti duonos kasdieninės šiuolaikiniame pasaulyje stygiaus priežastis bei suprasti žemdirbių Pietų šalyse pastangas pereiti prie naujų ūkininkavimo sričių ir būdų ir taip prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių. 

Humana People to People organizacijos paramos vystymui projektuose aprėpia 12 milijonų žmonių, kurių dauguma gyvena Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse ir verčiasi tradiciškai, tai yra kaip įprasta verstis gyvenant kaime. Apsirūpinimas maistu čia labai priklauso nuo derliaus, o šis – nuo oro, kitaip sakant, nuo klimato kaitos. Žemdirbių pastebėjimu, ūkininkavimo įprastu būdu perspektyvos čia nėra džiugios. Veikiančios šioje aplinkoje ir sąlygomis, Humana People to People judėjimo narės paramos vystumui organizacijos sukūrė ir ištobulino paramos smulkiesiems ūkininkams projektą, taip vadinamą Fermerių klubų modulį.

Pagal Fermerių klubo modulį nacionalinės Humana People to People organizacijos inicijuoja ir rengia 3-6 metų trukmės projektą, kuris aprėpia per tūkstantį ūkininkų. Per 3-6 metus projekte dalyvaunatys smulkieji vietos ūkininkai yra sutelkiami į bendradarbiavimo tarpusavyje grupes, Vietos Fermerių klubą, išmoksta planuoti bendras veiklas ir naudotis valstybės institucijų ar tarptautinių fondų parama, bendradarbiauti tarpusavyje, išauginti didesnį derlių bei geriau jį parduoti. Taip yra sudaromos sąlygos susikiurti geresnį gyvenimą sau ir savo šeimai bei skatinamas bendruomenės vystymasis. Projekto rezultatai vertinami pagal, pvz., ar Fermerių klube dalyvaujančio ūkio pajamos auga 10-20 proc. kasmet. Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygos kaime, žinoma, skiriasi tačiau panašiu principu veikia šimtai kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių.

Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic“ 2014 m. bendradarbiauja įgyvendinant iš viso 67 tarptautinio Humana People to People judėjimo narių organizacijų partnerystės projektus aštuoniose pasaulio šalyse. Tarp jų, devynis Fermerių klubų projektus penkiose šalyse: Bisau Gvinėjoje, Brazilijoje, Kinijoje, Mozambike ir Zimbabvėje.

Bendraukime