TPL_GK_LANG_MAINMENU

Pagalba Kauno jaunimui

Nuo sausio 17 d. „Humana“ parduotuvėse Kaune platinamos projekto „Atrask save“ skrajutės, skirtos 15-29 m. amžiaus jaunuoliams.

Projekto „Atrask save“ vykdytojas VšĮ A.C.Patria dirba su Kauno miesto jaunimu ir siekia surasti tuos jaunuolius, kurie nesimoko, nedirba ir nėra registruoti darbo biržoje, kuriems reikia pagalbos įsitraukti į organizuotą veiklą ir, atsižvelgiant į individualius poreikius, padėti jiems susirasti darbą, mokymosi vietą arba praktiką stažuotę, ar įsitraukti į savanorystę. Projekto „Atrask save“ vykdytojai padeda jaunuoliams parašyti gyvenimo aprašymą, esant reikalui, nueiti kartu į pokalbį dėl darbo. Keturis mėnesius, kol vyksta darbo ar mokymosi vietos paieškos, projektas gali sumokėti privalomą sveikatos draudimo mokestį.

Pagrindiniai projekto rėmėjai: Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentas. Projektas aprėpia visą Lietuvą. Jo įgyvendinime dalyvauja vietos nevyriausybinės organizacijos visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos apie projektą http://www.ldb.lt/informacija/esparama/puslapiai/esf_atrask_save.aspx ir http://www.patria.lt/lt/naujienos/atrask-save---uzeik.html?date=2016

Medijų raštingumo ugdymas daugiafunkciuose centruose

2016 m. „Humana People to People Baltic“ (HPPB) bendradarbiavo rengiant ir įgyvendinant projektą „Medijų raštingumo ugdymas daugiafunkciuose centruose“. Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras, Švietimo ir mokslo ministerijos įstaiga. Apie šį projektą skelbėme rugsėjo 30 d. Projektas buvo sėkmingai užbaigtas 2016 m. gruodžio 27 d.
Šiame pojekte „Medijų raštingumo ugdymas daugiafunkciuose centruose“ dalyvavo iš viso 27 dalyviai iš 12 daugiafunkcių centrų iš įvairių Lietuvos vietų. Projekte dalyvaujantis centras kiekvienas delegavo į mokymus vieną savo darbuotojų ir vieną jauną žmogų.
Daugiafunkciai centrai – tai mokyklos, kurios dabar taip pertvarkomos, kad taptų atviros vietos bendruomenei, pritaikytos visų amžiaus grupių žmonių, nuo vaikų, jaunimo iki senjorų, socializacijos ir ugdymosi poreikiams. Renginiai ir ugdymo veikla čia organizuojami tiek vietos bendruomenės iniciatyva, tiek pasitelkiant pagalbą iš išorės. Susitikimų ir ugdymosi vieta tampa mokykla, pertvarkyta į daugiafunkcį centrą.
Daugiafunkcių centrų deleguotiems į projektą dalyviams buvo organizuoti dveji mokymai – rugsėjį ir lapkritį. Mokymuose dalyviai gilinosi į tarpusavyje susijusias globaliojo pilietiškumo ir atsakomybės bei kaip kritiškai skaityti pranešimus žiniasklaidos pranešimus.
Jau po pirmųjų mokymų projekto dalyviai gavo „namų darbus“ – rašyti straipsnius , kurti vizualinę ar video medžiagą, rengti interneto įrašus apie bendrus žmonijai ir vietos bendruomenei tenkančius iššūkius, ieškoti veiklų, kuriomis galėtų prisidėti, kad gamtos ištekliai būtų išsaugoti, kad būtume sveikesni, kad sumažintume savo aplinkoje ir pasaulyje bendrai atskirtį ir skurdą. Po bendrų mokymų buvo organizuoti trys vienos dienos seminarai: Karkliniuose (Vilkaviškio r.), Plikiškėse, (Joniškio r.) ir Sudeikiuose (Utenos r.). Šie seminarai buvo skirti išmokyti kritiškai vertinti medijų pranešimus bei kaip pranešimus rengti patiems. Trejuose seminaruose dalyvavo iš viso 87 dalyviai. Dalyvių projekte sukurtieji kūriniai patalpinti internete. 
Antrajame projekto etape, HPPB parengė medžiagą apie tarptautinę pagalbą vystymuisi, Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos ir Lietuvos vystomojo bendradarbi avimo politiką ir veiklas, Lietuvos Vyriausybės teikiamą paramą neturtingoms ir besivystančioms šalims.
Projektui viešinti buvo surengti du užsiėmimai kasmetiniame Švietimo ir mokslo ministerijos renginyje „Mokykla 2016“. Vienas iš užsiėmimo vaizdo įrašas pateikiamas Mokytojo TV
Projektui įgyvendinti pagrindinę paramos dalį skyrė Kultūros rėmimo fondas. HPPB šiam projektui įgyvendinti skyrė 1 943 EUR, tai yra 38 proc. viso projekto biudžeto. Be to, bendradarbiavo projektą rengiant ir jį įgyvendinant.

Parduotuvių „Humana“ paramos akcijos

„Humana“ parduotuvėse 2016 m. spalio 24 d. vėl startuoja kasmetinė raudonų nosių akcija. Akcijos metu visose 62 parduotuvėse „Humana“ bus galima įsigyti nuotaikingą raudoną klouno nosytę. Akcijos tikslas - surinkti paramą gydytojų klounų veiklai.

Parduotuvės „Humana“ ir organizacija „Raudonos nosys gydytojai klounai“ bendradarbiauja jau nuo 2010-ųjų. Per penkerius bendradarbiavimo metus parduotuvėse „Humana“ buvo parduota daugiau nei 15 tūkstančių raudonųjų nosyčių. Iš viso parduotuvėse „Humana“ buvo surinkta ir organizacijai „Raudonos nosys gydytojai klounai“ perduota 19 tūkstančių eurų, kurie panaudojami surengti klounų apsilankymus pas sergančius vaikus ligoninėse. Daugiau informacijos apie organizacijos „Raudonos nosys gydytojai klounai“ veiklą žr. internete http://www.raudonosnosys.lt

Be šios akcijos, 32 „Humana“ parduotuvėse įrengtos gyvūnų globos organizacijos „SOS gyvūnai“ aukų rinkimo dėžutės. Į šias dėžutės „SOS gyvūnai“ organizacijai paaukota šiemet jau 1 066 EUR. Šiuos pinigus organizacija „SOS gyvūnai“ panaudoja gyvūnų maistui bei veterinarinei priežiūrai. „SOS gyvūnai“ turi pasirūpinti daugiau nei 150 beglobių gyvūnų. Daugiau informacijos žr. internete www.sos-gyvunai.lt 

Medijų raštingumo projektas

 Rugpjūčio 24-25 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre (UPC) surengti pirmieji mokymai įgyvendinant projektą „Medijų raštingumo ugdymas daugiafunkciuose centruose“. Šiame projekte, VšĮ “Humana People to People Baltic” (HPPB) yra projekto partnerė, UPC   vedančioji organizacija. Projektą remia Kultūros rėmimo fondas ir HPPB.
Pirmieji mokymai (08.24-25) buvo surengti pasitelkiant VšĮ „Pasaulio piliečių akademiją“ ir HPPB. HPPB supažindino dalyvius su vykdomais globaliojo solidarumo partnerystės projektais, tarp jų ir su Europos Komisijos remiamu kovos su ŽIV epidemija Kinijoje, Butuo apskrityje.
Rengiant mokymus, HPPB įtraukė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugiją, kurios darbuotoja Raimonda Lebelionytė – Alseikienė pristatė mokymų dalyviams aktualią informaciją apie pabėgėlius ir prieglobsčio Lietuvoje prašytojus ir pasidalijo darbo bei bendravimo su šiais itin sudėtingo likimo žmonėmis patirtimi. Visa grupe buvo aptarti ir kaskart aktualesni Lietuvos žiniasklaidos pranešimai apie į Lietuvą atvykusius pabėgėlius.


Projektas „Medijų raštingumo ugdymas daugiafunkciuose centruose“ skirtas daugiafunkciams centrams, kurių Lietuvoje kuriasi vis daugiau persitvarkant vietos mokykloms ir prisitaikant prie besikeičiančių vietos bendruomenės poreikių. Šiame projekte surengtų mokymų dalyviai, dešimties daugiafunkcių centrų darbuotojai bei lankytojai, skatinami ir mokomi rengti gerus pranešimus vietos bendruomenei apie bendruosius žmonijos iššūkius, pasaulio tautų ir žmonių tarpusavio priklausomybę ir solidarumą bei galimybes patiems aktyviai įsijungti į prasmingą veiklą ir kurti geresnį visiems gyventi pasaulį. Mokymų dalyviai įsipareigojo sukurti pranešimus – tekstus, grafinę ar video medžiagą - ir juos publikuoti.

 

Parama Šiaulių tardymo izoliatoriui

HPPB suteikė paramą Šiaulių tardymo izoliatoriui ir rugpjūtį perdavė 300 kg dėvėtų drabužių ir avalynės. Tardymo izoliatorius yra biudžetinė įstaiga ir pagal nustatytą tvarką privalo suimtuosius, kurie neturi savo drabužių ir avalynės, nemokamai aprūpinti drabužiais ir avalyne pagal sezoną. Tai viena iš sąlygų užtikrinti esmines žmogaus teises į asmens garbę ir orumą. Stokodamas lėšų šiai itin jautriai funkcijai tinkamai vykdyti, Šiaulių tardymo izoliatorius kreipėsi paramos į HPPB. Šiuo metu Šiaulių tardymo izoliatoriuje yra 400 suimtųjų ir nuteistųjų, dauguma jų vyrai. Izoliatoriaus klientų ypač padaugėja rudens ir žiemos mėnesiais. Gavusi Izoliatoriaus prašymą, HPPB atrinko ir dovanojo suimtiesiems ir nuteistiesiems 300 kg dėvėtų drabužių ir avalynės. Kaip sakė Izoliatoriaus ūkio skyriaus vadovė Judita Tamošiūnienė, HPPB dovanoti drabužiai ir avalynė skiriami tiems izoliatoriaus klientams, kuri neturi kuo apsirengti ar apsiauti ir prašo padėti. HPPB suteiktosios paramos užteks čia kurį laiką.

Parama Trakų neįgaliųjų užimtumo centrui

HPPB suteikė paramą Trakų neįgaliųjų užimtumo centrui ir rugpjūtį perdavė 500 kg dėvėtų drabužių ir lovos tekstilės. Anot Centro buhalterės Janinos Bakanavičienės, dovanoti drabužiai ir lovos tekstilė per rugpjūtį buvo išdalinti Centro lankytojams, kurių šiuo metu yra 200 suaugusiųjų moterų ir vyrų. Darbo dienomis Centro paslaugomis naudojasi 50 lankytojų, Trakų rajono neįgaliųjų. Dauguma jų gyvena kaimiškose vietovėse, o į Trakus atvyksta Centro transportu. Dovanotais drabužiais ir tekstile Centro lankytojai labai patenkinti. HPPB tai svarbiausias paramos įvertinimas. Teikdami paramą ir dovanodami drabužių visų pirma siekiame, kad parama gavėjams būtų naudinga, o dovanoti drabužiai būtų dėvimi.

"Humana" parama kurti Afrikos tema

VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB) bendradarbiauja su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru (LVJC) projekte „UBUNTU - aš esu, nes esi tu“. Projektą UBUNTU remia JTO UNESCO tikslu sustiprinti Lietuvos mokinių solidarumą su Afrikos žmonių pastangomis susikurti geresnį gyvenimą. 

Projekte UBUNTU HPPB konsultavo mokytojus bei projekto koordinatorius į ką svarbu atkreipti dėmesį improvizuojant Afrikos tema, skatino kūrėjus kritiškai įvertinti iš anksčiau susikurtą Afrikos įvaizdį, kurti ir improvizuoti daugiau tarptautinio solidarumo ir vystymosi temomis.

Skaityti daugiau...

Vilniaus ir Molodečno mokinių vizitas Humanoje

2014 m. gruodžio 11 d. VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB) lankėsi 25 mokiniai iš Molodečno vidurinės mokyklos bei Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos. Šios dvi mokyklos iš Molodečno ir Vilniaus bendradarbiauja ir organizuoja mokinių mainus. Atvykusius svečius mokinius priima mokinių šeimose.

Gruodžio 11 d. išvyka buvo organizuota bendradarbiaujant su HPPB globaliojo švietimo projekte „Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse“. Progimnazijos mokytoja Rima Taučienė dalyvavo projekte organizuotame Lietuvos mokytojų seminare, po kurio parengė savo mokiniams paprojektį pavadinimu „Gamta niekada mūsų neapgaudinėja, tik mes patys nuolat apsigauname“. Paprojekčio veiklose dalyvaujantys mokiniai stiprino darnaus vystymosi kompetenciją, mokėsi prisiimti atsakomybę už supančią gamtą. Siekiant šių tikslų, vizito HPPB metu mokiniai apžiūrėjo dėvėtų drabužių rūšiavimo centrą, sužinojo apie HPPB veiklą tarptautiniuose vystymosi projektuose, diskutavo apie drabužių gamybą bei, kodėl taip svarbu tausoti tekstilės pramonėje naudojamus gamtos išteklius ir energiją bei, kaip tai daroma panaudojant dėvėtus drabužius. 

 

Mokykla ir pasaulis

2014 m. spalio 24 d. HPPB darbuotojas vedė seminarą Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje. Seminaro tikslas ‑ akcentuoti vystomojo bendradarbiavimo ir tarptautinio solidarumo temų integravimą į dėstomuosius dalykus bei popamokinę veiklą. Seminare dalyvavo mokiniai ir mokytojai, 31 dalyvis. Inicijuodama seminarą kaip šis, HPPB siekia, kad Lietuvos mokiniai daugiau žinotų apie pasaulio šalių tarpusavio priklausomybę bei tarptautinės bendruomenės pastangas užtikrinti neturtingiausių pasaulio šalių darnų vystymąsi.

2014 m. Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla įsijungė į švietimo projektą, kurį drauge įgyvendina HPPB kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos įstaiga Ugdymo plėtotės centras. Rugsėjo pabaigoje, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla dalyvavo bendrame Lietuvos mokinių ir mokytojų seminare, kur suplanavo veiklas suderinti darnaus vystymosi temą su vystomojo bendradarbiavimo ir tarptautinio solidarumo temomis.

Per spalį, Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniai atliko tyrimus apie maisto ir elektros vartojimą bei atliekų rūšiavimą. Tyrimo tikslas išmatuoti kasdienio vartojimo poveikį gamtai. Spalio 24 d. seminre buvo aptarti mokinių atlikti tyrimai bei galimybės rezultatus panaudoti ugdyme. Tyrimas atskleidė, kad daugiausia mokinių nesuvalgyto ir lėkštėje palikto maisto sudaro ryžiai. Klausiame savęs ne tik apie maisto produktų švaistymą, bet ar žinome kaip ryžiai auginami, kokiomis sąlygomis gyvena ryžių augintojai, kaip ryžiai atkeliauja iki mūsų stalo. Tuo pačiu, galima pereiti prie sudėtingesnių žmonijos iššūkių, kurių vienas svarbiausių - alkis ir badas šiuolaikiniame pasaulyje. Geresnis žemdirbystės ir prekybos maisto produktais sąlygų pasaulyje supratimas geriau paruoštų mokinius darbui tarptautinėse kompanijose. Po seminaro su mokyklos darbuotojais buvo aptartos mokyklos bei HPPB bendradarbiavimo Solidarumo mokyklų projekte galimybės. 

 

 

"Humanos diena 2014" Rokiškio vaikų dienos centre

„Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centras Humanos dieną 2014 organizavo pasitelkdamas į pagalbą Rokiškio urėdiją. Rugsėjo 26 d. Vaikų dienos centro vaikai svečiavosi Girios informaciniame centre, kur miškininkas Julius Adamonis vedė juos pažintiniu Girios taku palei Sartų ežerą ir parodė tikrą mišką. Pandėlio dienos centro vaikai lankėsi ūkininko sodyboje, kur daug sužinojo apie aplinką tausojantį ūkininkavimą. Vaikų dienos centro darbuotojai turėjo progą pasikalbėti su vaikais apie sveiką mitybą ir visi drauge gaminosi sveikus užkandžius.

„Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centro darbuotojai vadovai paruošė vaikams anketas bei organizavo diskusijas tema „Kaip aš galiu padėti žemei?“. Be to, darbuotojai vaikų dienos centro suorganizavo vaikams atliekų rūšiavimo plakatų bei šiukšliadėžių gamybą. 

 

 

Bendraukime